Author Archives: Carmen Radu

Asociația Psihologilor din România susține educația sexuală în școli

În urma unei solicitări colegiale din partea Coaliției pentru Egalitate de Gen, Asociația Psihologilor din România a publicat o clarificare științifică oficială cu privire la educație sexuală, homosexualitate și masturbare.

Comunicatul poate fi consultat integral pe site-ul Asociației.

Iată câteva extrase:

Despre educație sexuală:

 

„În baza cercetărilor empirice publicate în jurnalele științifice de specialitate, analizate inclusiv în ghidurile internaționale de referință, concluzionăm că educația sexuală în școli:

− nu crește activitatea sexuală și nici comportamentele sexuale riscante, ba chiar contribuie la amânarea începerii vieții sexuale și la responsabilizare;

− nu crește rata de infectare cu boli cu transmitere sexuală;

− reduce frecvența sarcinilor nedorite;

− crește frecvența utilizării mijloacelor contraceptive (e.g., prezervative);

− dezvoltă cunoștințele copiilor, adolescenților și tinerilor despre sexualitate, relații, emoții și sănătate;

− este mai eficientă decât programele care promovează abstinența;

− în timp, poate reduce rata violenței de gen și contribuie la reducerea ratei de abuz sexual.”

Despre homosexualitate:

 

„Consensul științific internațional, reflectat atât prin manualele de diagnoză, cât și prin pozițiile asociațiilor internaționale de psihologie, este că atracția sexuală față de persoane de același sex nu reprezintă o boală sau o tulburare mintală.

O tulburare mintală, prin definiție (conform DSM-5 și ICD-11), constă într-o serie de modificări care produc în sine suferință ori afectarea funcționării în viața de zi cu zi (calitatea vieții, relațiile sociale și/sau performanța academică ori la locul de muncă), ceea ce nu se întâmplă în cazul persoanelor atrase de același sex, decât în măsura în care sunt hărțuite, umilite, sau discriminate.”

Despre masturbare:

 

„Comportamentele de auto-stimulare (masturbarea) sunt obișnuite și apar natural în dezvoltarea copilului, încă de la vârste timpurii, din etapa de explorare. În sine, acestea nu sunt periculoase și nu conduc la dezvoltarea unor tulburări pe termen lung.

Dimpotrivă, se pare că pedepsirea acestor comportamente, înjosirea/umilirea copilului și rușinea asociată cu pedeapsa pot conduce, mai degrabă, la probleme în dezvoltarea acestuia.

Este recomandată o atitudine deschisă, normalizatoare din partea părintelui, completată de instrucțiuni comportamentale cu privire la momentele și situațiile în care aceste comportamente sunt adecvate (de ex., nu într-un cadru social).”

Mesajul Asociației Psihologilor în România către psihologi, profesori, decidenți:

 

„Deși subiectele din sfera intimității pot fi inconfortabile sau controversate, ele sunt importante și sperăm că aceste precizări vor constitui un reper pentru a distinge între argumentele rezonabile și cele nefondate pe aceasta temă de interes public. Faptele (i.e., dovezile științifice) nu sunt nici ideologice, nici politice.

Literatura de specialitate evidențiază o serie de beneficii importante ca urmare a implementării programelor de educație sexuală în școli. Astfel, accesul copiilor la informații relevante privind sexualitatea umană, adaptate pentru specificul vârstei, promovează pe termen scurt, mediu și lung sănătatea fizică și mentală a copiilor și a adolescenților. Educația sexuală în școli constituie un factor de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală, a sarcinilor nedorite, precum și împotriva formelor de abuz sexual și a violenței bazate pe gen.

Îi încurajăm pe psihologi, profesori, guvernanți, parlamentari și alți decidenți să urmeze recomandările ghidurilor internaționale de bune practici în materie de educație sexuală, fiind conștienți de concluziile derivate din cercetarea științifică, expuse mai sus.”

Reclama sexistă Solarex amendată de CNCD

Sursa poză: Shequal Australia

Organizații membre ale Coaliției pentru Egalitate de Gen au transmis în 2020 o sesizare către CNCD privind o reclamă discriminatorie la adresa femeilor.

Centrul Filia, Asociația Front, Asociația pentru Drepturile Femeilor Rome – E-Romnja, Asociația Plural, Asociația Cultural Științifică de Analize Feministe AnA,  au atras atenția asupra felului umilitor și degradant în care sunt portretizate femeile în reclama Solarex.

Produsele pentru fertilizanți au fost promovate prin hipersexualizarea femeilor și prin construirea unor ipostaze cu caracter pornografic: femeile purtau o îmbrăcăminte provocatoare, se făcea referință la părți ale corpului (“merg și la roșiile mele și la castraveții voștri“, “vreau să penetreze rapid teritoriul rădăcinii“), existau diferențe de tratament între imaginea bărbatului din reclamă și cea a femeilor.

ONG-urile au atras atenția asupra pericolului că astfel de portretizări normalizează discursul misogin din spațiul public și creează un cadru degradant pentru femei, ceea ce contribuie la o cultură a violenței împotriva femeilor.

În luna iulie 2021, CNCD a concluzionat că reclama reprezintă discriminare de gen și încalcă dreptul la demnitate al femeilor, aplicând o amendă în valoare de 5.000 de lei către compania Solarex Impex SRL.

#nupublicitatiiofensatoare

Project start EGALIS: GENDER EQUALITY THROUGH SOCIAL CHANGE AND EDUCATION

Through education we can change outdated mentalities and build a society in which girls and women have equal opportunities, respect and full rights. Education is the best way to prevent sexism, discrimination and gender-based violence.

We are proud to announce that we have started the implementation of the project “EGALIS: gender equality through social change and education”, with the support of the Active Citizens Fund – Romania program, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021.

We are aware that the Romanian education system has major gaps in gender mainstreaming, both in terms of curricula and textbooks, and in terms of teacher training materials and methods, which often make use of stereotypes and clichés. These shortcomings in education are passed on in society; the 2018 Gender Barometer notes the persistence of prejudices regarding the roles of women and men in the family, at work and in the public sphere.

Through EGALIS we will act in 2 main directions:

✅ 1. Youth education and teacher training under the umbrella of the awareness campaign “Feminism for all” which aims to deconstruct, among young people and teachers, the myths and prejudices related to feminism and provide information on gender equality. We are employing a variety of attractive and modern tools: videos, infographics, an interactive game proposed as educational material, and WikiGap hackathons. Teachers and public educational institutions will benefit from a guide and methodology for teaching gender equality in pre-university education.

✅ 2. Advocacy activities for the widespread use of the created educational tools, proposals for the revision of the occupational standard for the professions of equal opportunities expert and equal opportunities technician, in order to bring gender equality closer to institutions and companies, as well as monitoring sexism in the public sphere and reporting such instances to the National Council for Combating Discrimination. The project also includes legal assistance and representation in court cases of gender-based discrimination.

The project is implemented by the Centre Partnership for Equality (CPE), in partnership with Front Association, The Romanian Society for Feminist Analyses (AnA), The Equality and Human Rights Action Centre (ACTEDO), PLURAL Association and SEX vs The STORK Association, with financial support from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. 

Working together for an inclusive Europe!

Start proiect EGALIS: EGALITATE DE GEN PRIN SCHIMBARE SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIE

Prin educație putem schimba mentalități învechite și construi o societate în care fetele și femeile să aibă șanse egale, respect și drepturi depline. Educația este cea mai bună cale pentru a preveni manifestarea sexismului, a discriminării și a violenței de gen.

Coaliția pentru Egalitate de Gen a început implementarea proiectului „EGALIS: egalitate de gen prin schimbare socială și educație”, în cadrul programului Active Citizens Fund – Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Sistemul educațional românesc are mari lacune în ceea ce privește integrarea egalității de gen, atât la nivelul programei și manualelor, cât și la nivelul formării cadrelor didactice, care rămân deseori tributare propriilor stereotipuri și clișee. Aceste lipsuri din educație se transmit mai departe în societate: Barometrul de Gen din 2018 constata persistența prejudecăților cu privire la rolurile femeilor și bărbaților în familie, la locul de muncă și în spațiul public.

Prin EGALIS vom acționa în 2 direcții principale: 

1. Educația tinerilor și formarea profesorilor sub umbrela campaniei de conștientizare „Feminismul pe înțelesul tuturor” care își propune să deconstruiască printre tineri și cadre didactice miturile și prejudecățile legate de feminism și să ofere informații despre egalitate de gen folosind instrumente diverse, atractive și moderne: videoclipuri, infografice și un joc interactiv propuse ca material educativ, implicarea lor la hackathoane WikiGap. Cadrele didactice și instituțiile publice din educație vor beneficia de un ghid și o metodologie pentru predarea egalității de gen în învățământul preuniversitar. 

2. Activități de advocacy pentru utilizarea la scară largă a instrumentelor educative create, formularea de propuneri pentru revizuirea standardului ocupațional pentru profesiile de expert egalitate de șanse și tehnician egalitate de șanse, pentru a duce egalitatea de gen mai aproape de instituții și companii, monitorizarea derapajelor sexiste de la nivelul societății și reclamarea acestora la CNCD. Proiectul include și o parte de asistență juridică și reprezentare în instanță în cazuri de discriminare de gen. 

Proiectul este derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

S-a făcut dreptate! Adriana Radu a fost numită în CES

Adriana Radu, de la Asociația SEXUL vs BARZA,  a fost numită membră în Consiliul Economic și Social (CES).

La finalul anului trecut, printr-un act arbitrar și abuziv, ea fusese îndepărtată de la numirea din funcție de către Secretariatul General al Guvernului, fără nici o explicație, și înlocuită cu reprezentantul unui ONG care nu participase la procesul de votare.

Societatea civilă s-a mobilizat exemplar în sprijinul Adrianei. Au fost trimise petiții cu mii de semnături și un apel semnat de 170 ONG-uri prin care s-a cerut numirea în CES a Adriana Radu.

Coaliția pentru Egalitate de Gen este onorată să fie reprezentată de Adriana Radu, care va fi o apărătoare a drepturilor femeilor și egalității de gen în CES.

Peste 170 de ONG-uri și peste 12 400 de susținători cer Guvernului numirea Adrianei Radu în Consiliul Economic și Social (CES)

La mai bine de o săptămână de la contestarea nenumirii Adrianei Radu, Președinta Asociației SEXUL vs BARZA, ca membră aleasă în Consiliului Economic și Social cu 304 voturi, Secretariatul General al Guvernului nu a dat nici măcar un număr de înregistrare la contestațiile depuse de Adriana Radu și Coaliția pentru Egalitate de Gen. Cabinetul Prim Ministrului și Secretariatul General al Guvernului nu s-au exprimat public față de niciun jurnalist care i-a contactat pe acest subiect.

Pe 4 ianuarie va intra în funcție noul CES, dată de la care corectarea deciziei abuzive va fi îngreunată.
Între timp, peste 12 400 de persoane au semnat două petiţii independente (petitieonline.com și campaniamea.declic.ro) care solicită numirea doamnei Adriana Radu în CES, în conformitate cu metodologia agreată de către Secretariatul General al Guvernului.

În plus, peste 170 de organizații non-guvernamentale au semnat un Apel privind solicitarea punerii în drepturi a dnei Adriana Radu ca membră în Consiliului Economic și Social. Apelul este semnat și de organizația Frends pentru Dezvoltare, a cărui candidat, Andrei Botez, votat cu o treime din voturile obținute de Adriana Radu a fost numit de Prim Ministru în Consiliul Economic și Social, deși nu a câștigat procesul electoral.

Atât cele două petiții, cât și Apelul au fost înaintate ieri, 29 decembrie, către Cancelaria Prim Ministrului Florin Cîțu, Secretarului General al Guvernului, Dragoș Condrea, dar și liderilor partidelor de la Guvernare, președintele PNL Ludovic Orban, co-președinților USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, și președintelui UDMR, Kelemen Hunor.

Adriana Radu, Președinta Asociației SEXUL vs BARZA, a declarat: „Sunt foarte recunoscătoare pentru valul de susținere publică spontană și pentru solidaritatea colegilor din atât de multe organizații. Lipsa unei explicații cu privire la decizia de a nu îmi fi confirmată alegerea în CES este nedreaptă nu doar pentru mine ci pentru toți colegii mei și cei care mă susțin. Cred că această susținere este un semnal clar că toată lumea își dorește respectarea de către Guvern a procesului democratic desfășurat pe VotONG.ro și relevă nevoia de a avea în CES o voce de reprezentare a drepturilor femeilor. Mai cred și că toată această susținere nu ar fi venit dacă nu am fi muncit constant timp de 8 ani pentru a educa 350 000 de urmăritori online ai platformei educaționale SEXUL vs BARZA.”

Guvernul nu vrea ca drepturile femeilor să fie reprezentate în Consiliul Economic și Social

În data de 18 decembrie 2020, Prim Ministrul interimar, Nicolae Ciucă, a confirmat noii membri ai Consiliului Economic și Social (CES) – organ consultativ asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor.

Deși a fost aleasă ca membră CES cu un număr de 304 voturi pentru a reprezenta nevoile și interesele femeilor în acest proces, Adriana Radu nu a fost confirmată de către Primul Ministru, devenind astfel singurul membru ales în plenul CES nenumit de Guvern.

Coaliția pentru Egalitate de Gen contestă procedura complet lipsită de transparență prin care a fost luată această decizie și, implicit, legitimitatea acestei decizii. Mai mult, având în vedere climatul politic sensibil din România și din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește drepturile femeilor și problemele legate de accesul la avort, de violența domestică, de hărțuirea sexuală și accesul tinerilor la educație sexuală, este cu atât mai condamnabilă interferența Guvernului împotriva desemnării unei persoane alese democratic să devină reprezentantă în CES.

Lipsa unei motivări publice pentru această decizie este mai mult decât îngrijorătoare. În anul în care societatea civilă a dat un exemplu remarcabil de transparență în alegerea membrilor CES, Prim Ministrul a ales să submineze acest principiu fundamental într-o societate democrată și să continue vechi practici prin care instituția Prim Ministrului a periclitat rolul societății civile în CES.

Coaliția pentru Egalitate de Gen consideră neconfirmarea Adrianei Radu în plenul CES un atac asupra societății civile și a mișcării pentru egalitate de gen și un act sexist, întrucât în locul ei au fost numiți doi bărbați care nu s-au calificat pentru acest post conform metodologiei acestui proces electoral.

Adriana Radu a candidat pentru un loc în CES prin platforma VotONG.ro, mecanismul prin care societatea civilă și-a putut alege pentru prima dată, în mod direct și transparent, reprezentanții în CES și care a fost agreat de către Secretariatul General al Guvernului.

Candidatura Adrianei Radu a fost singura care a reprezentat în mod explicit nevoile și interesele societății românești în materia drepturilor femeilor și a egalității de gen, axându-se pe cinci direcții strategice deosebit de importante:

Asigurarea respectării standardelor europene și internaționale ale drepturilor omului în fiecare propunere legislativă;

Transparentizarea procesului legislativ prin comunicarea proiectelor legislative către ONG-urile din domeniul drepturilor omului;

Autosesizarea CES în ceea ce privește situația drepturilor omului, în special drepturile femeilor, drepturile minorităților, și drepturile sexuale și reproductive prin trimiterea de puncte de vedere și recomandări către autorități și instituții;

Semnalarea Guvernului și/sau a Parlamentului cu privire la apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative în ceea ce privește drepturile omului, în special drepturile femeilor, drepturile minorităților și ale altor grupuri vulnerabile;

Motivarea responsabilă a avizelor și a obiecțiilor pentru a dezvolta discursul pentru drepturile omului în procesul consultativ legislativ.

Adriana Radu este membră a Coaliției pentru Egalitate de Gen și fondatoare a Asociației SEXUL vs BARZA – un program unic în România – de promovare a drepturilor femeilor și a drepturilor la informare corectă privind sănătatea reproducerii. Adriana Radu este absolventă a Masteratului în Sănătate Publică de la Facultatea de Medicină de la Berlin, iar în 2020 a fost inclusă în prestigioasa listă „Forbes 30 under 30”.

Alături de organizațiile care au organizat pe platforma VotONG alegerile pentru desemnarea reprezentanților societății civile, Coaliția pentru Egalitate de Gen solicită Prim Ministrului reconsiderarea deciziei, confirmarea Adrianei Radu ca membră a CES în calitate de reprezentantă a societății civile și o explicație în ceea ce privește: (a) procedura de determinare și confirmare a reprezentanților societății civile în CES, (b) factorii care au fost luați în considerare în decizia de confirmare a reprezentanților societății civile în CES, și (c) modul în care acești factori au fost cântăriți în analiza Prim Ministrului cu privire la această decizie.

Semnatari ai contestației transmise Secretariatului General al Guvernului:

Coaliția pentru Egalitate de Gen, prin următoarele organizații:
Asociația SEXULvs BARZA
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.
Asociația Plural
Centrul FILIA
Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Asociația FRONT
Societatea de Analize Feministe AnA
E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome
Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO)
Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)
Asociația Ema

Cu susținerea:

Asociația ACCEPT
Asociatia Identity.Education – Identitate.Educatie
Euroregional Center for Public Initiatives
Asociația Pride România
Asociația pentru apărarea drepturilor minorităților „Rise OUT”
Asociația MozaiQ LGBT
Asociația Pe Stop
Asociația Mame Pentru Mame
Asociația SAMAS
Fundația Crucea Albă
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală
ActiveWatch
Fundația Tineri pentru Tineri
Asociația Dream Project România

 

CCR: Legea care interzice orice referire la identitatea de gen în școli este neconstituțională

Curtea Constituțională (CCR) a admis pe 16 decembrie 2020, cu majoritate de voturi, sesizarea președintelui Klaus Iohannis împotriva legii care interzice referirile la identitatea de gen în școli, notează G4Media.ro.

Legea, inițiată de PMP și adoptată pe 16 iunie 2020 de Parlament, interzice în unităţile, instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în unităţile care oferă educaţie extraşcolară, activităţile „în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identităţii de gen, înţeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic şi că cele două nu sunt întotdeauna aceleaşi”, precum şi a activităţilor care contravin principiilor prevăzute la art. 3 al Legii 1/2011.

Ca urmare a memoriului transmis de peste 80 de organizații ale societății civile, prin care Președintele este rugat să intervină în baza mandatului său constituţional pentru a opri derapajul grav la adresa principiilor constituţionale, autonomiei universitare şi drepturilor fundamentale ale omului, Klaus Iohannis a atacat actul normativ la CCR pe 10 iulie 2020.

În plus, studenții la Drept, Medicină, Farmacie, Psihologie și Științele educației, reprezentanții elevilor, alături de lumea academică, organizații pentru drepturile femeilor și pentru drepturile persoanelor LGBTI, împreună cu organizații internaționale de drepturile omului și experții în egalitate de gen la nivel European, au redactat 5 intervenții amicus curiae pentru Curtea Constituțională a României (CCR).

Aceștia au arătat că modificarea Legii Educației Naționale încalcă dreptul tinerilor la învățătură, libertatea de gândire, exprimare și libertatea academică, dar și drepturile omului și angajamentele internaționale asumate de România prin Convenția de la Istanbul, și CEDO.

Criticile la adresa acestei legi au fost inițiate și susținute de întreaga societate civilă. Organizațiile pentru drepturile femeilor, membre ale Coaliției pentru Egalitate de Genorganizațiile studenților și elevilor, dar și mediul academic, s-au solidarizat și au cerut într-o singură voce oprirea acestei grave ingerințe asupra mediului universitar și a libertății de gândire. Consiliul Național al RectorilorȘcoala Națională de Studii Politice și AdministrativeUniversitatea Babeș-BolyaiUniversitatea din BucureștiUniversitatea de Vest din Timișoara și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu s-au numărat printre vocile care se opun excluderii educației despre gen și identitate de gen din mediul universitar.

Scrisoare-deschisă către Camera Deputaților: cerem votarea de urgență a legii care incriminează pornografia din răzbunare

*Fotografie preluată din articol Scena9

Coaliția pentru Egalitate de Gen, împreună cu Asociația Necuvinte, a transmis o scrisoare-deschisă către dl. Nicușor Halici – Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, în care solicită accelerarea procesului supunerii la vot a proiectului legislativ PL-x nr. 606/2019 pentru modificarea şi completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, în vederea criminalizării pornografiei non-consensuale.

În data de 12 octombrie 2020, PL-x nr. 606/2019 a primit raport de admitere, cu amendamente, de la Comisia Juridică.

Organizațiile solicită publicarea raportului și accelerarea punerii pe ordinea de zi a acestui proiect legislativ, de către Biroul Permanent, pentru a fi supus la vot.

La mai mult de un an de la adoptarea proiectului legislativ de către Senat, PL-x nr. 606/2019 nu mai poate suferi amânări.

În acest moment pornografia non-consensuală este acoperită de lege ca formă a violenței cibernetice doar în contextul violenței domestice. Victimele pornografiei non-consensuale sunt într-o situație extrem de vulnerabilă, fără căi eficiente de atac în justiție, atunci când actul abuzatorului nu are loc în mediul familial sau domestic.

Acest vid legislativ a devenit și mai periculos în timpul pandemiei când numărul victimelor pornografiei non-consensuale a crescut în mod îngrijorător.

În acest moment suntem la începutul campaniei internaționale pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor (25 noiembrie – 10 decembrie).

Parlamentul României are ocazia de a marca acest moment prin supunerea la vot, și adoptarea, acestei legi atât de necesare pentru descurajarea și pedepsirea acestor acte de violență sexuală.

Criminalizarea pornografiei non-consensuale ar transmite un mesaj important despre importanța respectării integrității corporale și că societatea recunoaște prejudiciile care decurg din transformarea persoanelor, în mare majoritate fete și femei, în obiecte de pornografie fără consimțământul lor.

Rezoluția Tinerilor 2020-2027. Obiective privind egalitatea de gen

Coaliția pentru Egalitate de Gen a contribuit la documentul programatic realizat de Consiliul Tineretului din România, în colaborare cu ONG-uri din sfera drepturilor omului, drepturilor femeilor, drepturilor LGBT.

 „Rezoluția tinerilor” este propunerea de politică publică elaborată de organizațiile reprezentative de și pentru tineret pe care autoritățile nu a reușit să o livreze pentru tineri în ultimele decade. Documentul cuprinde întregul cadru necesar implementării sale de îndată, de la viziune și context până la direcțiile de acțiune și măsurile aferente acestora.

Documentarea completă a Rezoluției este accesibilă online.

Alături de Fundația Tineri pentru Tineri, organizațiile din cadrul Coaliției pentru Egalitate de Gen au contribuit la Obiectivul 2: Egalitate de Gen.


CONTEXT: Discriminarea de gen încă afectează numeroși tineri, în special femeile tinere. Trebuie garantate șanse egale, precum și accesul egal la drepturi pentru tineri, indiferent de gen, inclusiv pentru tinerii care nu se încadrează într-o clasificare binară, precum și pentru tinerii LGBTQI+.

VIZIUNE: La finalul anul 2027, sunt asigurate deja egalitatea de șanse a tuturor, exercitarea egală a drepturilor de către tineri, indiferent de gen, inclusiv pentru tinerii care nu se încadrează într-o clasificare binară, precum și pentru tinerii LGBTQI+, dar abordările care iau în considerare dimensiunea de gen în toate domeniile vieții tinerilor.

OBIECTIVE GENERALE:

  • Combaterea discriminării și asigurarea egalității tuturor, indiferent de gen, în viața culturală, politică și socio-economică, derularea unei ample campanii naționale de informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și asigurarea egalității tuturor, indiferent de gen, în viața culturală, politică și socio-economică. Totodată, este importantă întărirea rolului CNCD și cunoașterea de către publicul larg a modalităților concrete prin care se poate acționa la nivel individual pentru a soluționa o situație de discriminare. În plus, conceptul de discriminare trebuie operaționalizat pentru a fi clar înțeles, aplicat și a nu mai suscita controverse legate de limbajul corectitudinii politice.

 

  • Realizarea unei conștientizări universale a inegalității bazate pe gen, precum și a discriminării, în special în mass-media, va putea fi îndeplinită doar prin eliminarea stereotipurilor legate de rolurile de gen și acceptarea diferitelor identități de gen în sistemele de educație, în viața de familie, la locul de muncă, precum și în alte domenii ale vieții.

 

  • Eradicarea violenței de gen prin abordarea și combaterea acesteia în mod eficace, în toate formele sale prin actualizarea legislației, precum și prin adoptarea și implementarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Sexuale „SINERGIE” 2020-2030 și a Planului Național aferent.

 

  • Eradicarea discriminării structurale pe bază de gen de pe piața muncii și asigurarea drepturilor egale, a accesului egal, precum și a șanselor egale presupune și creșterea sancțiunilor pentru angajatorii care nu respectă legislația anti-discriminare la locul de muncă. Este necesară creșterea capacității societății civile, întărind parteneriatele cu ONG-urile și urmărind bunele practici din alte state din UE pentru monitorizarea și susținerea activității instituțiilor abilitate și cu responsabilități pe domeniul egalității de gen.

 

  • Asigurarea remunerației egale pentru muncă egală, precum și împărțirea echitabilă a responsabilităților de îngrijire. Codul Muncii reglementează plata egală pentru munca egală, și toți angajatorii trebuie să aplice corect politicile salariale. Sunt necesare unele modificări legislative ce țin de acordarea concediului postnatal, precum și de asigurarea echității în îngrijirea minorului în cazul unui divorț. Sistemul public trebuie să construiască servicii de furnizare de cursuri de puericultură accesibile, disponibile și de calitate pentru tinerii părinți. Nu în ultimul rând, trebuie dezvoltate și implementate campanii de încurajare a parteneriatului în viața privată și campanii de sensibilizare a bărbaților.

 

  • Asigurarea accesului universal la educația formală și nonformală și la servicii de sănătate sexuală și reproductivă de calitate și prietenoase pentru tineri, indiferent de etnie, gen, orientare sexuală etc.

 

Parteneri

Finanțator

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org.

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.