Noi membri

Organizațiile nonguvernamentale care desfășoară activități în domeniul egalității de gen sau activități care combină egalitatea de gen cu alte teme legate de discriminare, nu sunt afiliate politic, și nu au fost implicate în activități desfășurate sau inițiate de organizații extremiste, sunt invitate să se alăture Coaliției pentru Egalitate de Gen.

Criteriile de acceptare a noilor membri:

 – Să aibă specificat în statut sau, după caz, în strategia organizației sau alte documente oficiale, valori ce țin de drepturile omului, nondiscriminare sau promovarea egalității de gen.

 – Să nu fie afiliate politic.

 – Să nu fi fost implicate în activități desfășurate sau inițiate de organizații extremiste sau care prin acțiunile lor aduc atingere drepturilor femeilor, femeilor rome, drepturilor reproductive, grupurilor vulnerabile sau altor grupuri.

 – Să dovedească interes pentru aspecte ce vizează egalitatea de gen, prin acțiuni sau programe implementate.

Documente necesare la aplicare:

 – copie după statut care să includă ultimele modificări,

 – declarație de neafiliere politică și neimplicare în acțiuni extremiste

 – scrisoare care să reflecte proiectele, acțiunile sau inițiativele care arată interesul pentru promovarea egalității de gen.

– Declaratie de angajament Coalitie

Contact: coalitiadegen@gmail.com

 Vă așteptăm alături de noi!