Tag Archives: educatie

Dezbateri la ministere despre educaţie şi sănătate – educaţia sexuală în şcoli este departe

(De Carmen Radu, Asociația Front)

Ministerul Educaţiei împreună cu Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic au organizat în data de 24 martie 2016 „Dezbaterile societăţii civile cu privire la rolul şcolii în formarea tinerilor cetăţeni – disciplinele opţionale”
Înregistrare video aici.

Dezbaterea a fost organizată pe module, fiecare având participanţi din instituţii şi organizaţii non-guvernamentale: Educaţie pentru Sănătate, Educaţie pentru Mediu, Educaţie Civică şi Juridică, modul Educaţie Financiară.

Consiliul Naţional al Elevilor a realizat în 2015 un sondaj reprezentativ la care au răspuns peste 7000 de elevi. Materiile opţionale care prezintă cel mai mare interes pentru tineri: educaţie pentru sănătate, educaţie civică şi juridică, educaţie financiară.

Educaţia pentru Sănătate a fost interesul Coaliţiei pentru Egalitate de Gen. Am reamintit Apelul nostru din septembrie 2015 pentru introducerea obligatorie a noţiunilor de educaţie sexuală în şcoli. Am propus câteva puncte importante de care sperăm ca Ministerul Educaţiei să ţină cont:

– Având în vedere că disciplina Educaţie pentru Sănătate rămâne opţională, ce măsuri concrete propune Ministerul Educaţiei pentru ca această materie să ajungă la cât mai mulţi elevi? ONG-urile vor continua să ceară rapoarte despre numărul şcolilor în care acest opţional este predat şi numărul elevilor care îl studiază.

– Cum va acţiona Ministerul Educaţiei dacă părinţii sau Biserica vor pune presiune pe elevi ca să nu opteze pentru această materie? Îşi asumă Ministerul o poziţie clară în faţa derapajelor extremiste (promovarea abstinenţei, discursului anti-avort, anti-contracepţie, etc) care, din păcate, şi-au găsit locul în şcoli? Ne amintim de cazul profesorului de religie care a difuzat un film anti-avort şi care nu a primit nicio sancţiune de la Minister sau Inspectorat.

– ONG-urile doresc transparenţă şi vizibilitate asupra conţinutului manualelor şi formarea cadrelor didactice care predau această materie.

Ministerul Educaţiei a reamintit că doar 6% dintre elevi au urmat opţionalul Educaţie pentru Sănătate în anul şcolar 2014-2015. Măsura pe care o propune Ministerul pentru a mări acest procentaj este încurajarea unităţilor de învăţământ de a include acest opţional în oferta lor educaţională şi derularea unor campanii proprii pentru a promova materia. În acelaşi timp, Ministerul recunoaşte că cele mai problematice subiecte pentru cadrele didactice sunt educaţia sexuală şi prevenirea consumului de droguri.

În cadrul discuţiilor, reprezentanţii SECS şi Consiliului Naţional al Elevilor au întărit ideea ca noţiuni de educaţie sexuală să fie predate obligatoriu tuturor elevilor, amintind că obligativitatea educației sexuale în unitățile școlare este recunoscută prin Legea 272/2004 (republicata în 2014) privind protecția și promovarea drepturilor copilului: Art 43, aliniat i, “derularea sistematică în unitatile şcolare de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor”

Răspunsul domnului ministru Curaj: daca s-ar face obligatorii toate materiile care sunt prevăzute în toate actele normative din România, atunci ar trebui să existe între 38 şi 40 de ore pe săptămână, ceea ce elevii nu ar acccepta.

Pe lângă faptul că Ministerul încalcă legi naţionale şi tratate internaţionale (ţara noastră este semnatară a Programului de Acțiune al Conferinței Internaționale a ONU privind Populația și Dezvoltarea care prevede educație sexuală și servicii de planificare familială accesibile și de calitate pentru toți), argumentul supraîncărcării programei şcolare nu ar trebui să înlocuiască prioritizarea actului educaţional în funcţie de nevoile reale ale elevilor. Ministerul Educaţiei trebuie să reformeze programa şcolară astfel încât să existe timp şi spaţiu pentru o educaţie modernă şi adaptată realităţilor sociale.

În cadrul dezbaterii a fost prezentat un studiu al Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii: Studiul comportamentului de sănătate al copiilor de vârstă şcolară din România 2014 – 2015. Pe site-ul OMS există o aplicaţie mobilă prin care se pot accesa rezultatele din mai multe ţări.  Un rezumat a apărut în presă : în România, la vârsta de 15 ani, 33% din băieţi şi 11% din fete şi-au început deja viaţa sexuală, iar 25% dintre aceştia au început-o chiar înainte de 13 ani.

În acelaşi timp, judecătorul Cristi Danileţ – Consiliul Suprem al Magistraturii, a adus în discuţie faptul că infracţiunile sexuale comise de minori sunt în creştere în fiecare an, iar anul trecut au ajuns la cote alarmante.

Argumentele în favoarea predării noţiunilor de educaţie sexuală în şcoli sunt multiple şi arată nevoia urgentă pentru creşterea accesului universal al elevilor la aceste informaţii.

Câteva propuneri clare creionate în cadrul dezbaterii:
– Ministerul Tineretului şi Sportului încurajează utilizarea centrelor de tineret din fiecare localitate, ca spaţii pentru diseminarea informaţiilor.

– Reţeaua Biblionet a bibliotecilor publice a fost identificată, de asemenea, ca spaţiu propice pentru găzduirea şi diseminarea resurselor din domeniu.

– În Galaţi există o iniţiativă de succes prin care unele ore din opţionalul Educaţie pentru Sănătate au fost accesibile inclusiv părinţilor.

– Trebuie luată în considerare inclusiv educaţia „peer to peer”. Tinerii de aceleaşi vârste pot învăţa mai repede unii de la alţii.

– Ministerul Educaţiei va lansa în curând un website care să centralizeze resurse din domeniu. ONG-urile vor fi invitate să trimită studii şi materiale.

– Ministerul Educaţiei consideră necesară o campanie de promovare a acestui opţional printre elevi şi părinţi.

– S-a lansat ideea ca toate materiile opţionale să fie înglobate într-o materie unică.

– Pentru eficienţă, ar trebui să se organizeze ore cu elevi de la mai multe clase, ţinând cont de faptul că pot exista opţiuni diferite printre elevii unei singure clase.

Printre problemele identificate, cea mai gravă pare să fie capacitatea instituţională şi formarea personalului de specialitate. Direcţiile de Sănătate Publică nu mai sprijină unităţile şcolare cu personal medical, acest lucru afectând resursa umană care ar putea susţine ore de Educaţie pentru Sănătate. Iar situaţia asistenţilor medicali şcolari este dificilă în acest moment.

Sperăm ca Ministerul Educaţiei să ţină cont de ideile şi argumentele prezentate în cadrul dezbaterii şi să lucreze împreună cu alte instituţii la depăşirea obstacolelor de ordin instituţional care împiedică elevii României de a avea acces la informaţii vitale pentru sănătatea lor.

În data de 25 martie, reprezentante ale Coaliţiei de Gen au participat la o altă dezbatere, organizată de Ministerul Sănătăţii în contextul “Planului multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate”. Planul este în dezbatere publică, mai multe informaţii pot fi accesate pe site-ul instituţiei.

Ministerul Sănătăţii are o poziţie mai fermă şi mai clară decât Ministerul Educaţiei: educaţia pentru sănătate trebuie sa devină obligatorie în toate şcolile din România.

În acest sens, Planul va beneficia de o hotărâre de guvern prin care ministerele implicate vor fi obligate să aloce bugete pentru Educaţia pentru Sănătate.

Însă disciplina va rămâne opţională cel puţin până în anul 2018. Şi probabil mai târziu de-atât, ţinând cont de problemele sistemice ale lipsei de personal specializat şi de descentralizarea bugetelor către autorităţile publice locale.

A fost identificată nevoia de parteneriate locale prin care să poată fi bugetată implicarea asistentelor medicale comunitare sau a moaşelor independente, care ar putea suplini o parte din serviciile de sănătate necesare în mediul rural.

A fost adusă în discuţie necesitatea existenţei unui sistem de monitorizare şi a unui Ghid de referinţă pentru această materie în cadrul Ministerului Educaţiei. Iar Ministerul Sănătăţii doreşte gestionarea unei platforme de resurse educaţionale.

La această dezbatere au fost prezente inclusiv organizaţii care fac presiuni pentru respectarea „dimensiunii morale” în cazul educaţiei privind sexualitatea şi care cer abordarea în etape a componentelor Educaţiei pentru Sănătate, cu educaţia privind sexualitatea programată la vârste mai mari ale elevilor. Sperăm ca Ministerele să ţină cont mai degrabă de cifrele care arată că mulţi dintre tineri îşi încep viaţa sexuală înainte de 13 ani iar România este lideră europeană la sarcinile la adolescente.

În concluzie, salutăm organizarea acestor dezbateri şi deschiderea Ministerelor pentru discuţii cu societatea civilă. Aşteptăm în continuare propuneri concrete şi strategii clare pentru creşterea accesibilităţii noţiunilor de educaţie sexuală în şcoli, inclusiv măsurarea efectelor pe termen mediu şi lung asupra sănătăţii sexuale şi atitudinilor tinerilor în ceea ce priveşte violenţa sexuală şi hărţuirea sexuală, respectul şi egalitatea dintre femei şi bărbaţi, discriminarea pe baza orientărilor sexuale, discriminarea persoanelor infectate cu HIV etc.

În acelaşi timp, ne exprimăm tristeţea şi indignarea că orizontul de timp în care aceste posibile măsuri ar putea deveni realitate este foarte îndepărtat.

Senatorii au respins propunerea prin care „Educaţia sexuală” trebuia să devină materie obligatorie

Senatorii au votat împotriva transformării disciplinei “Educaţie pentru sănătate” din materie opţională, în materie obligatorie. Asta după ce deputaţii dăduseră aviz pozitiv. Fostul ministru al Educaţiei în mandatul căruia a fost introdus acest opţional, senatorul Ecaterina Andronescu, a explicat pentru “Adevărul” că propunerea legislativă a doctorului Tudor Ciuhodaru (senator PP-DD) nu avea nicio şansă să primească un vot pozitiv.

Vezi articolul complet aici.

Amintim că în noiembrie 2014, la inițiativa Asociației Sexul versus Barza și a Coaliției pentru Egalitate de Gen, peste 20 de organizații nonguvernamentale au transmis o scrisoare deschisă ministrului Educației și ministrului Sănătății în care solicitau introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școli.

Scrisoarea a fost amplu mediatizată și a primit un răspuns evaziv din partea Ministerului Educației. De la Ministerul Sănătății nu a fost transmis nici un răspuns oficial la scrisoarea trimisă de ONG-uri.

”Să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimic”. Răspunsul Ministerului Educației la solicitarea ONG-urilor de a introduce obligatoriu educație sexuală în școli

La începutul lunii noiembrie mai multe organizații nonguvernamentale au trimis Ministerului Educației și Ministerului Sănătății o scrisoarea deschisă prin care solicitau ca și elevii din România să beneficieze de ore de educație sexuală în școli, la fel cum beneficiază de acest lucru elevii din majoritatea țărilor europene.

În scrisoare se amintea despre scandalul iscat în localitatea Segarcea, în care un tânăr infectat cu HIV a contagiat mai multe persoane din localitate. De asemenea, se sublinia faptul că România are una dintre cele mai ridicate rate de sarcini la adolescente din Europa și că discriminarea pe baza orientării sexuale, precum și discriminarea față de persoanele afectate cu HIV se află la cote ridicate în România. Acestea au fost o parte din motivele pentru care organizațiile nonguvernamentale au arătat că este absolut necesar ca tinerii din România să beneficieze de informații de educație sexuală.

În scrisoarea deschisă s-a solicitat celor două ministere să inițieze demersurile pentru ca materia ”Educație pentru Sănătate”, ce cuprinde și capitole privind sănătatea reproducerii și familiei, să devină materie din cadrul trunchiului comun de discipline școlare.

După 3 săptămâni, Ministerul Educației, prin intermediul Direcției Generale de Educație și Învățare pe tot Parcursul Vieții, a dat un răspuns respectivei scrisori.

Răspunsul Ministerului Educației reprezintă un inventar al posibilităților existente la ora actuală în învățământul preuniversitar de a furniza elevilor informații de educație sexuală. Astfel, se arată că există o materie opțională intitulată ”Educație pentru Sănătate” care cuprinde și noțiuni de ”sănătatea reproducerii și familiei” însă fără a se menționa efectiv ce procent din școlile din România pun elevilor la dispoziție această materie. Din informațiile pe care le deține Coaliția pentru Egalitate de Gen, numărul de școli în care se predă această materie este foarte mic.

De asemenea, Ministerul Educației amintește că există activități extracurriculare și extrașcolare pe tema educației sexuale, din nou, fără a prezenta cifre cu privire la câți elevi au beneficiat de aceste activități și numărul de ore în care ele au avut loc (după informațiile Coaliției pentru Egalitate de Gen, este vorba de activități care au loc în special în ”Săptămâna Altfel”, în parteneriat cu organizații non-guvernamentate sau medici entuziaști care vor să asigure tinerilor o minimă conștientizare cu privire la teme ce țin de drepturi sexuale și reproductive, metode de contracepție, prevenirea și tratarea abuzurilor sexuale etc.).

Ministerul Educației Naționale arată în răspunsul transmis ONG-urilor că încurajează unitățile de învățământ să realizeze ore de educație pentru sănătate, fără a specifica în ce mod se întâmplă acest lucru.

Ministerul Sănătății nu a dat nici un răspuns până în acest moment la scrisoarea deschisă transmisă.

Puteți consulta răspunsul Ministerului Educației aici: Raspuns Scrisoare Min Educatiei

raspuns MEN

Introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școli

La inițiativa Asociației Sexul versus Barza și a Coaliției pentru Egalitate de Gen, peste 20 de organizații nonguvernamentale au transmis în data de 5 noiembrie 2014 o scrisoare deschisă ministrului Educației și ministrului Sănătății în care solicită introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școli.

Scrisoarea a fost amplu mediatizată, fără a primi până în acest moment un răspuns oficial din partea reprezentanților celor două ministere, nici direct, nici prin intermediul presei.

Apariții în presă:

Adevărul: ONG-urile cer introducerea unui curs obligatoriu de educaţie sexuală în şcoli

http://adevarul.ro/educatie/scoala/ong-urile-cer-introducerea-unui-curs-obligatoriu-educatie-sexuala-scoli-1_5459f0a10d133766a88de345/index.html

 

Adevărul: Cazul Segarcea lansează dezbaterea despre educaţia sexuală obligatorie la şcoală. Ce spun specialiştii

https://adevarul.ro/educatie/scoala/cazul-segarcea-lanseaza-dezbaterea-despre-educatia-sexuala-obligatorie-scoala-spun-specialistii-1_545a5b7c0d133766a89130cc/index.html

 

Digi24: CAMPANIE. 20 de ONG-uri cer ca educația sexuală să devină materie obligatorie în școli

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/CAMPANIE+20+de+ONG-uri+cer+ca+educatia+sexuala+sa+devina+materie

 

Hotnews: Peste 20 de ONG-uri le cer ministrilor Educatiei si Sanatatii sa introduca materiaEducatie sexuala ca disciplina obligatorie in scoli

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18479851-peste-20-ong-uri-cer-ministrilor-educatiei-sanatatii-introduca-materia-educatie-sexuala-disciplina-obligatorie-scoli.htm

 

Ziar de Cluj: Educatia sexuala, o himera in scolile clujene. Consecintele: adolescente gravide, boli si sechele pe termen lung

http://www.ziardecluj.ro/educatia-sexuala-o-himera-scolile-clujene-consecintele-adolescente-gravide-boli-si-sechele-pe-termen-lung

 

Garbo: POST-SEGARCEA: Peste 20 de organizatii nonguvernamentale cer introducerea educatiei sexuale in scoli

http://www.garbo.ro/articol/Social/17353/peste-20-de-organizatii-nonguvernamentale-cer-introducerea-educatiei-sexuale-in-scoli.html

 

Telem: Tara fara educatie sexuala

http://stiri.telem.ro/stiri/tara-fara-educatie-sexuala–7533.html

 

România TV: ONG-urile cer miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii să introducă “EDUCAŢIA SEXUALĂ” ca materie obligatorie

http://www.romaniatv.net/ong-urile-cer-ministrilor-educatiei-si-sanatatii-sa-introduca-educatia-sexuala-ca-materie-obligatorie_182067.html

 

TVR: 20 de ONG-uri cer introducerea educaţiei sexuale ca materie obligatorie în şcoli

http://stiri.tvr.ro/20-de-ong-uri-cer-introducerea-educatiei-sexuale-ca-materie-obligatorie-in-scoli_52428.html

 

Telejurnal TVR (min.26:30): ”Barza versus Sex”

http://www.tvrplus.ro//editie-telejurnal-277399

 

Tvr Info: Specialiştii cer ca în toate şcolile să se facă educaţie sexuală

http://stiri.tvr.ro/specialistii-cer-ca-in-toate-scolile-sa-se-faca-educatie-sexuala_52444.html

 

TOTB: Organizațiile nonguvernamentale solicită introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școli

http://totb.ro/organizatiile-nonguvernamentale-solicita-introducerea-educatiei-sexuale-ca-materie-obligatorie-in-scoli/

 

Portal Învățământ:  De ce este necesar un curs obligatoriu de educatie sexuala in toate scolile

http://www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-75/de-ce-este-necesar-un-curs-obligatoriu-de-educatie-sexuala-in-toate-scolile-3673.html

 

 

POST-SEGARCEA: Peste 20 de organizații nonguvernamentale solicită introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școli

ed sexuala scoli3

Scrisoare deschisă domnului Remus PRICOPIE, ministrul Educației Naționale și domnului Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Sănătății

E nevoie ca întregul oraș Segarcea să intre în panică de teama unei epidemii de HIV, pentru ca în mass media să se vorbească măcar puțin despre educația sexuală. În continuare însă, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății nu iau nicio poziție, ignorând nevoia acută de educație sexuală ca materie obligatorie în școlile din România.

În prezent, în țara noastră nu există educație sexuală ca materie obligatorie în școli. În afara eforturilor punctuale ale diferitelor organizații non-guvernamentale de profil, singura șansă pentru tineri de a  obține astfel de informații este în cadrul lecțiilor de ”Educație pentru Sănătate”, o materie opțională ce oferă și noțiuni de educație sexuală.  Nu sunt publice date despre disponibilitatea reală, pe teren, a acestei materii. Amintim că în majoritatea țărilor europene, informații pe teme de educație sexuală le sunt predate elevilor începând cu ciclul gimnazial, în unitățile de învățământ public.

Cazul Segarcea nu s-a întâmplat într-o bulă singulară de ignoranță. El nu este rupt de contextul național. În lipsa educației sexuale, această bulă de ignoranță se întinde peste întreaga Românie rurală și urbană, țara noastră aflându-se pe primele zece locuri în Europa la incidența bolilor cu transmitere sexuală, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății[1]. Aproape doi din zece tineri cred că o persoană nu este infectată cu boli cu transmitere sexuală, dacă nu prezintă niciun simptom vizibil.[2]

În medie, tinerii români încep să facă sex în jurul vârstei de  15 ani și jumătate[3]. Într-o societate sexualizată, tinerii primesc în fiecare moment semnale incorecte și informații incomplete despre sexualitate prin filme, jocuri video și pornografie. Aceasta este realitatea față de care trebuie reacționat cu măsuri concrete.

Dubii despre eficiența educației sexuale nu-și au locul. Fără educație sexuală în școală, rata de natalitate la adolescentele între 15 și 19 ani era în 2010 în România de 30 la 1000, una dintre cele mai ridicate în Europa. Cu educație sexuală în școală, în Olanda rata era de 5 la 1000, în Germania de 9 la 1000, în Danemarca de 6 la 1000,  în Franța de 10 la 1000.[4]

 În 2010, peste 60% dintre adolescentele active sexual cu vârste între 15 – 18 ani nu au folosit niciodată metode contraceptive, conform unui studiu la nivel mondial realizat pe un eșantion de 1056 tinere din România[5]. Nu este de mirare, dacă atât fetele, cât și băieții nu au de unde afla cum se pot proteja.

Mai mult de jumătate dintre români nu ar lua masa cu o persoană homosexuală[6]. Adolescenții și adolescentele homosexuali, lesbiene, bisexuali, asexuali și transgender sunt, într-un climat al necunoașterii, foarte vulnerabili și expuși discriminării și marginalizării.

E greu pentru un părinte să predea matematică și chimie copilului lui? Da. Ne așteptăm de la ea sau el să facă asta? Nu: pentru asta există educație publică. În mod similar, este greu pentru familii să asigure educația sexuală pentru copiii lor. Și în mod similar, e imperativ ca școala să preia această responsabilitate, cu atât mai mult cu cât sexualitatea este un subiect tabu pentru mulți dintre părinți, care, la rândul lor, nu au avut parte de educație sexuală în adolescență.

Acest cerc vicios trebuie rupt prin introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școli. În România isteriei de la Segarcea, ignorarea problemei lipsei de educație sexuală din sistemul de învățământ este o iresponsabilitate gravă din partea autorităților competente. Situația dificilă din România a atras și atenția Comitetului ONU, care recomandă efectuarea unui studiu asupra problemelor de sănătate ale adolescenților din țara noastră, instituții similare recomandând introducerea educației sexuale în școli.[7]

Prin urmare, solicităm Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății să facă demersurile necesare pentru modificarea curriculei școlare, în așa fel încât materia „Educație pentru Sănătate”, ce conține atât capitole de educație sexuală cât și alte capitole cu informații utile pentru sănătatea tinerilor, să fie inclusă în trunchiul comun, alături de celelalte discipline școlare obligatorii.

 

Semnatari:

Asociația SEXUL vs BARZA

Coaliția pentru Egalitate de Gen prin membrii săi : Societatea de Analize Feministe ANA, Asociația FRONT, Asociația A.L.E.G., Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația E-Romnja

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS)

Asociația Mame pentru Mame

Centrul FILIA

Centrul pentru Democrația Participativă PLENUM

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice (ECPI)

Miliția Spirituală

Programul Național Biblionet

Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO

Asociația de Planificare Familială din România (APFR)

Fundația pentru o Societate Deschisă

Asociația ACCEPT

Asociația Secular-Umanistă din Romania (ASUR)

Asociația SENS POZITIV

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA (UNOPA) formată din organizațiile: Fundația Andreea, Asociația Viață și Speranță, Asociația Tereza,  Asociația Speranța în Viior, Asociația Speranța Copiilor 2000, Asociația Speranța Baniei, Asociația Red Ribbon, Asociația Pro Karma, Asociația Persoanelor Afectate, Asociația O Rază de Lumină, Asociația Noua Speranță, Asociația Noi și Ceilalți Prahova, Asociația Noi și Ceilalți Constanța, Asociația Noi și Ceilalți București, Asociația Noi și Ceilalți Arad, Asociația Lizua, Asociația Licurici, Asociația Iris, Asociația Inocență și Speranță,Asociația Benone, Asociația Persoanelor Afectate Brăila.

Asociația Elevilor din Constanța

 


[1] 2013, OMS: România, pe primele zece locuri din Europa la incidența infecțiilor cu transmitere sexuală, Agerpress [http://www.agerpres.ro/sanatate/2013/05/27/oms-romania-pe-primele-zece-locuri-din-europa-la-incidenta-infectiilor-cu-transmitere-sexuala-20-50-04], accesat pe 03.11.2014.
[2] Idem.
[3] 2013, Studiului privind situația adolescenților din România, Unicef,  [http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Studiu-privind-situatia-adolescentilor-din-Romania.pdf], accesat pe 03.11.2014
[4] 2013, 2013 Human Development Report, United Nations Development Programme,  [http://hdr.undp.org/en/content/adolescent-birth-rate-women-aged-15-19-years-births-1000-women-ages-15-19], accesat pe 03.11.2014
[5] 2010, Peste 60% dintre adolescentele din România nu folosesc nicio metodă de contracepţie, Mediafax [http://www.mediafax.eu/stiinta-sanatate/peste-60-dintre-adolescentele-din-romania-nu-folosesc-nicio-metoda-de-contraceptie-7424454], accesat pe 03.11.2014
[6] 2012, Percepţii şi atitudini privind discriminarea în România, TNS CSOP România pentru Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, p.66, [http://www.cncd.org.ro/files/file/Raport%20de%20cercetare%20CNCD_Discriminare.pdf], accesat pe 03.11.2014.
[7]Drepturile reproducerii în cazul adolescenților. Un instrument în sprijinul promovării sănătății, Center For Reproductive Rights, tradus și publicat în română de Euroregional Center for Public Initiatives, Cuvânt introductiv.[ http://www.ecpi.ro/wp-content/uploads/2011/12/Brosura-adolescenti.pdf], accesat pe 03.11.2014

Parteneri

Finanțator

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org.

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.